Mediation

Geschillen vragen om een oplossing. En juist als u het praten beu bent en het tijd wordt voor een vuist op tafel,  zou mediation effectief kunnen zijn. U gelooft er misschien niet in dat u tot een oplossing komt door opnieuw aan tafel te gaan. Wij geloven er wel in omdat het onze ervaring is. Op voorwaarde dat we als mediatior het gesprek tussen u en de andere partij faciliteren. Als professionele mediators bereiken we daardoor méér dan een goed gesprek. We zorgen dat u samen tot een oplossing komt die recht doet aan uw standpunt en uw toekomst. Een oplossing waarmee u beide verder kunt. Een paar gesprekken kunnen soms al voldoende zijn om een einde te maken aan een slepend conflict.

We treden als mediatior op bij uiteenlopende geschillen tussen onder meer werkgevers en werknemers, opdrachtgevers en opdrachtnemers en zakenpartners. Beproef uw succes. Het is tijd voor een oplossing.