Medisch tuchtrecht

Als arts of medisch specialist draagt u veel verantwoordelijkheid. Als professional neemt u die verantwoordelijkheid en u aanvaardt dat het tuchtrecht bij uw beroepsgroep hoort. Maar wat als u in een tuchtrechtelijke procedure verwikkeld raakt? Hoe verdedigt u uw handelen? Hoe komt u tot een oplossing die recht doet aan uw toekomst als medisch professional? In veel gevallen kan een gerechtelijke procedure worden voorkomen. Dat is onze ervaring. We kennen het tuchtrecht en maken ons graag sterk voor een pragmatische oplossing.